За нас  Услуги  Актуално  Кариери  Контакти
 

„Топ Адвайс” ООД е българска консултантска компания, работеща в областта на проектното и управленско консултиране.

Фирмата е създадена през 2010 г. от екип с подходяща квалификация и сериозен опит в подготовката и изпълнението на много и разнообразни проекти, финансирани по Предприсъединителните и Структурните фондове на ЕС.

Нашите експерти притежават необходимите компетенции в разработването на проекти за кандидатстване по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и управление, изпълнение и отчитане на проекти по следните програми за програмен период 2014-2020 г.:

Програми по европейско териториално сътрудничество;
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”;
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
Програма за развитие на селските райони;
Оперативна програма „Околна среда”;
Оперативна програма „Региони в растеж”;
Други.

ИСУН 2020 - отворени схеми за кандидатстване

© 2010 Top Advice Ltd. All rights reserved

За нас Услуги Актуално Кариери Контакти